OKULLARDA ORMAN PROJESİ

Okulumuz 2015/2016 Eğitim öğretim yılı "Okullada Orman Programına" dahil olmuştur.Tüm öğretmen ve öğrencilerimize yapacakları çalışmalar için başarılar dileriz.


Okullarda Orman Programı Nedir?       okullarda orman

 

     Okul öncesi eğitim kurumları ve ilköğretim okullarında yürütülen Okullarda Orman Programı çocuklarda orman eko-sistemi bilgisinin geliştirilmesi ve ormanın sosyal, ekonomik ve kültürel boyutunun tanıtılmasını amaçlayan, 20 ülkede yürütülen uluslararası bir çevre eğitim Programı´dır.            Orijinal ismi "Learning About Forest-LEAF" olan Okullarda Orman Programı, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (Foundation For Environmental Education-FEE) tarafından 1999 yılında yürütülmeye başlanmıştır. Bugün 20 ülkenin FEE’ye bağlı olarak yürütmekte olduğu bu Program´a ülkemiz TÜRÇEV aracılığıyla 2004 yılında katılmıştır. Program ilköğretim okullarında, bir ya da iki koordinatör öğretmenin sorumluluğunda 10-15 kişilik bir öğrenci timi oluşturularak orman ile ilgili bir konunun belirlenmesi ve bir yıl boyunca o konunun işlenmesi üzerine kuruludur.          2014-2015 eğitim-öğretim yılı güncel konusu Ormanlardan Elde Edilen Ürünler ve Hizmetlerolarak belirlenmiştir. Öğrencilerin yaptığı çalışmalardan elde edilen verilerin, okulda oluşturulan pano ve benzeri diğer araçlarla, okulun diğer sınıf ve öğrencilerine duyurulması, sınıf içi ve sınıf dışı çalışmalarla konunun desteklenmesi Program kapsamında yapılması istenenlerdendir.                    Ormanlar günümüzde sürdürülebilir yaşam için oldukça önemli bir role sahiptir. Programda, ormanların sahip olduğu bu özelliğin kitleler tarafından öğrenilmesi, aktarılması ve günlük hayatta bireylerin davranış ve aktivitelerine yansıtılması amaçlanmaktadır. İnsanlar için kültürel, ekolojik, ekonomik ve sosyal değeri bulunan ormanların bu vazgeçilmez öneminin başta çocuklar ardından onlar aracılığıyla tüm toplum tarafından anlaşılması Program’ın ana felsefesini oluşturmaktadır.   rogramın Dayandığı Temeller ve Hedefimiz

 

1) Sürdürülebilirlik İçin Eğitim   2) Disiplinlerarası Yaklaşım (Whole school approach)   3) Alternatif Eğitim Metotları   - Okul Dışında Eğitim (Outdoor Education),   - Yaşayarak Öğrenme (Experiential Learning)                             4) Değerler Eğitimi (Values Education)   5) Eğitimin Çeşitli Etkinliklerle (oyun, tiyatro, müzik, resim) Desteklenmesi   Okullarda Orman Programı klasik eğitim metotlarından farklı olarak yukarıda belirtilen temellerin sağlanması esasına dayalıdır. Bu bağlamda, Program, sürdürülebilir bir yaşam için eğitimin en temel araç olduğu inancıyla, işlenecek konuların sadece bir dersle sınırlandırılmayıp tüm eğitim sürecine yansıtıldığı, öğrencinin birebir içersinde olacağı alternatif eğitim metotlarının uygulandığı ve bunun sonucunda da “değerler”in de eğitildiği bir temele sahiptir.   Hedefimiz

 

       Okullarda Orman Programı’nın ana teması, orman ve içersinde barındırdığı tüm yaşam alanı olmakla beraber, Program aracılığıyla verilen çevre eğitiminin yeni bir insan tipini, ahlak anlayışını ve tüketim bilincini topluma kazandırmak, ihtiyacı kadar tüketen, gelecek nesillere karşı sorumluluk hisseden ve çevre sorunlarına karşı duyarlı, bilinçli ve katılımcı bir insan modeli yetiştirmek gibi bir amacı daha vardır.          Program çocuklarda çevre bilinci oluşturmasının yanında, başta okullarda orman timinde yer alan öğrencilere olmak üzere programa katılanlara güçlü bir kimlik kazandırması, grup çalışması alışkanlığı aşılaması, gözlem yapma ve raporlama yeteneğini geliştirmesi bakımından da ayrı bir öneme sahiptir.                  Program ormanların tüm işlevselliğini (kültürel, ekolojik, ekonomik, sosyal vb.) yansıtacak bir biçimde çalışılmalı, ormanın çok amaçlı kullanım şeklinin günümüz dünyasının bir gerçeği olduğu vurgulanmalıdır. Bu bağlamda, orman, ormancılık, orman ürünleri ve geri dönüşüm birbiriyle doğrudan bağlantılı konulardır. Ormanlar, yenilenebilir malzemelerden geri dönüşüm sağlayan sürdürülebilir bir toplumda, yaşam için önemli ve vazgeçilmez bir rol oynayacaklardır.          Okullarda Orman Programı dünya çapında okul çağındaki çocuklarda aktif, katılımcı ve bilimsel yollar izlenerek yapılan çevresel eğitimle orman ve ormana ait değerlerin bilincinin oluşmasını amaçlar. Ormanın sadece ağaçlar topluluğu değil, aynı zamanda içinde binlerce tür canlı ve cansız varlığı barındıran ekolojik bir sistem olduğu, yaşamımızda son derece önemli bir yere sahip olduğu gerçeği çeşitli araçlarla kavratılmaya çalışılır ve bu amaç doğrultusunda öğrencilerin ormanları ormanda öğrenmesi hedeflenir.

 Yazdır

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin  Beğen | 0  kişi beğendi